Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI WYKONANEJ USŁUGI REGENERACJI w KOBAN SP. Z O.O.

Wykonawca usługi regeneracji standardowo udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakończenia usługi – odbioru zaworu (chyba, że indywidualne ustalenia mówią inaczej)
Jeżeli podczas działania zregenerowanego w naszej firmie zaworu zostaną stwierdzone niezgodności należy zgłosić ujawnione usterki oraz dostarczyć zawór do naszego warsztatu celem weryfikacji jego działania a w przypadku uznanej reklamacji – usunięcia ewentualnych usterek.
Na życzenie klienta – może uczestniczyć w weryfikacji i badaniu reklamowanego zaworu.
Czas postępowania reklamacyjnego to 1-14 dni roboczych.

W przypadku gdy reklamacja jest zasadna i uznana – po badaniu i weryfikacji stwierdzono nieprawidłowe działanie zaworu – naprawiamy zawór i z protokołem odsyłamy go klientowi na nasz koszt.
W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna i nieuznana – przekazujemy informację klientowi i po jego decyzji co do ponownej naprawy – jej koszty i koszty transportu zwrotnego pokrywa klient.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych:
– usterkami mechanicznymi,
– zanieczyszczeniami zewnętrznymi wnętrza zaworu (np. jeżeli zawór został założony na nieoczyszczony układ pneumatyczny pojazdu).

Nabywca usługi regeneracji traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku:
– rozkręcania zaworu,
– wykonywania napraw przez nieuprawnione osoby,
– uszkodzenia mechanicznego zaworu.